Surwiwalowe lekcje w terenie

Powrót

Surwiwalowe lekcje w terenie – nieprzeceniona rola kontaktu z przyrodą dzieci i młodzieży!

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozszerzyliśmy program zwiedzania Parku Nauki i Rozrywki o lekcje terenowe, mające na celu przede wszystkim:
– uwrażliwienie dzieci na przyrodę, poprzez bezpośredni kontakt z otaczającym nas światem
– budowanie integracji grupy
– nabywanie umiejętności współpracy poprzez wspólne rozwiązywanie problemów
– korzystanie z pozyskanych informacji, ich analizy oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce

Przygotowaliśmy dla Państwa tematy lekcji terenowych w czterech wariantach do wyboru:

1. RAŻĄCA SIŁA OGNIA:
*zwiedzanie Parku Ewolucji Człowieka
*zajęcia w terenie:
– krzesanie ognia
– rozpalanie ogniska
– pogadanka na temat roli ognia w życiu człowieka dawniej i dziś (negatywne i pozytywne aspekty jego wykorzystania), omówienie sposobów jego pozyskiwania
*gry i zabawy w plenerze
*ognisko z kiełbaskami, integracja grupy

Koszt 44zł
Czas trwania 3 godziny

Pakiet „Rażąca siła ognia”+zwiedzanie JuraParku 60zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 44zł)
Czas trwania 6 godzin

2. ŻYCIODAJNA WODA:
*zwiedzanie JuraParku
*zajęcia w terenie:
– uzdatnianie wody
– pogadanka na temat: skąd wzięło się życie?, gdzie powstały pierwsze organizmy?, przystosowanie roślin i zwierząt do życia wodzie, rola wody w życiu człowieka, problemy dotyczące braku wody na świecie, globalna susza, deszcz – skąd się bierze?
*gry i zabawy w plenerze
*zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44 zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 25zł)
Czas trwania 5 godzin
Pakiet „Życiodajna woda” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 36zł)
Czas trwania 6 godzin

3. POWIETRZE – NASZ ODDECH:
*zwiedzanie JuraParku
*zajęcia w terenie:
– pogadanka na temat: co to jest powietrze?, skąd się bierze wiatr?, liście jesienią – skąd te kolory?; oznaczanie gatunków drzew i krzewów; dlaczego igły nie opadają?, okres wegetacji roślin, jako czas na odpoczynek i przygotowanie do kolejnego cyklu
– budowa latawców
– składanie samolotów
*gry i zabawy w plenerze
*zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44 zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 25zł)
Czas trwania 5 godzin

Pakiet „Powietrze – nasz oddech” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 36zł)
Czas trwania 6 godzin

4. ZIEMIA – DOM NAS WSZYSTKICH:
*zwiedzanie JuraParku
*zajęcia w terenie:
– nauka korzystania z mapy, wyznaczanie kierunków z użyciem kompasu, obserwacja przyrody z użyciem z lornetek oraz lup (poznajemy najbliższe elementy przyrody, które są składnikiem całej planety Ziemi)
– pogadanka na temat: Jak powstała Ziemia?, Ziemia jako planeta i jako składnik przyrody, Co skrywa ziemia – skamieniałości!, Ziemia jako dom dla nas wszystkich – wzajemne poszanowanie otaczającego nas świata, poznanie kluczem do zrozumienia – rozpoznajemy rośliny i zwierzęta, odnajdujemy niezwykłą wartość w otaczającej nas przyrodzie, kurcząca się planeta Ziemia – możliwości jej ochrony w życiu codziennym
*gry i zabawy w plenerze
*zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 25zł)
Czas trwania 5 godzin

Pakiet „Ziemia – dom nas wszystkich” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 36zł)
Czas trwania 6 godzin

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA – ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA GRUP (15-25 osób)
Zajęcia dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci.
Informacja oraz rezerwacja: tel.: 518 692 690; mail: marketing.krasiejow@jurapark.pl

„Ten, kto kwitnące łąki i ciemne lasy zna tylko z książki lub z telewizji, nie przeleje za nimi jednej łzy – nawet gdy się dowie, że to dzięki nim będzie mógł przetrwać”
Susanne Papst, Christian Braun

Powrót