Poskrom 4 żywioły w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie!

Surwiwalowe lekcje w terenie – nieprzeceniona rola kontaktu z przyrodą dzieci i młodzieży!

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozszerzyliśmy program zwiedzania Parku Nauki i Rozrywki o lekcje terenowe, mające na celu przede wszystkim:

 • uwrażliwienie dzieci na przyrodę, poprzez bezpośredni kontakt z otaczającym nas światem
 • budowanie integracji grupy
 • nabywanie umiejętności współpracy poprzez wspólne rozwiązywanie problemów
 • korzystanie z pozyskanych informacji, ich analizy oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce

Przygotowaliśmy dla Państwa tematy lekcji terenowych w czterech wariantach do wyboru:

1. RAŻĄCA SIŁA OGNIA:

 • zwiedzanie Parku Ewolucji Człowieka
 • zajęcia w terenie: krzesanie ognia, rozpalanie ogniska, pogadanka na temat roli ognia w życiu człowieka dawniej i dziś (negatywne i pozytywne aspekty jego wykorzystania), omówienie sposobów jego pozyskiwania
 • gry i zabawy w plenerze
 • ognisko z kiełbaskami, integracja grupy

Koszt 44zł (stowarzyszeni w LGD Kraina Dinozaurów 44zł)

Czas trwania 3 godziny

Pakiet „Rażąca siła ognia”+zwiedzanie JuraParku 60zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 44zł)

Czas trwania 6 godzin

2. ŻYCIODAJNA WODA:

 • zwiedzanie JuraParku
 • zajęcia w terenie: uzdatnianie wody, pogadanka na temat: skąd wzięło się życie?, gdzie powstały pierwsze organizmy?, przystosowanie roślin i zwierząt do życia wodzie, rola wody w życiu człowieka, problemy dotyczące braku wody na świecie, globalna susza, deszcz – skąd się bierze?
 • gry i zabawy w plenerze
 • zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44 zł (stowarzyszeni w LGD 25zł)

Czas trwania 5 godzin

Pakiet „Życiodajna woda” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 36zł)

Czas trwania 6 godzin

3. POWIETRZE – NASZ ODDECH:

 • zwiedzanie JuraParku
 • zajęcia w terenie: pogadanka na temat: co to jest powietrze?, skąd się bierze wiatr?, liście jesienią – skąd te kolory?; oznaczanie gatunków drzew i krzewów; dlaczego igły nie opadają?, Co się dzieje z roślinami w okresie jesienno-zimowym?, budowa latawców
 • gry i zabawy w plenerze
 • zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44 zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 25zł)

Czas trwania 5 godzin

Pakiet „Powietrze – nasz oddech” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (stowarzyszeni w LGD 36zł)

Czas trwania 6 godzin

4. ZIEMIA – DOM NAS WSZYSTKICH:

 • zwiedzanie JuraParku
 • zajęcia w terenie: nauka korzystania z mapy, wyznaczanie kierunków z użyciem kompasu, obserwacja przyrody z użyciem z lornetek oraz lup (poznajemy najbliższe elementy przyrody, które są składnikiem całej planety Ziemi), pogadanka na temat: Jak powstała Ziemia?, Ziemia jako planeta i jako składnik przyrody, Co skrywa ziemia?, Ziemia jako dom dla nas wszystkich – wzajemne poszanowanie otaczającego nas świata, poznanie kluczem do zrozumienia – rozpoznajemy rośliny i zwierzęta, odnajdujemy niezwykłą wartość w otaczającej nas przyrodzie, kurcząca się planeta Ziemia – możliwości jej ochrony w życiu codziennym
 • gry i zabawy w plenerze
 • zabawa w parkach rozrywki

Koszt 44zł (stowarzyszeni w LGD 25zł)

Czas trwania 5 godzin

Pakiet „Ziemia – dom nas wszystkich” z Parkiem Ewolucji Człowieka 52zł (gminy stowarzyszone w LGD Kraina Dinozaurów 36zł)

Czas trwania 6 godzin

Zajęcia dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci.

Maksymalna ilość osób biorących udział zajęciach w terenie: 25

Informacja oraz rezerwacja: tel.: 518 692 690; 

mail: marketing.krasiejow@jurapark.pl

Park Nauki i Rozrywki

ul. 1 Maja 10

46-040 Krasiejów

„Ten, kto kwitnące łąki i ciemne lasy zna tylko z książki lub z telewizji, nie przeleje za nimi jednej łzy – nawet gdy się dowie, że to dzięki nim będzie mógł przetrwać”

Susanne Papst, Christian Braun