Jak zorganizować wycieczkę szkolną?

Wycieczki szkolne są bardzo wartościowym doświadczeniem dla dzieci, ponieważ oferują zajęcia edukacyjne poza szkołą. Rozwijają różne zainteresowania i umiejętności, między innymi społeczne, kształtują wyobraźnię, pozwalają na praktyczne doświadczenia i budują poczucie wspólnoty.

Zorganizowanie udanej wycieczki szkolnej wymaga jednak od opiekunów odpowiedniego planowania i koordynacji wielu różnych elementów. Nauczyciele muszą też wybrać miejsce ciekawe dla całej grupy dzieci i zapewnić im nie tylko praktyczną lekcję, ale także rozrywki i czas wolny, niezbędny do odpoczynku.

Należy wyznaczyć kierownika i opiekunów wycieczki

Każda grupa dzieci podczas wycieczki szkolnej potrzebuje opiekunów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo uczniów i zapewnią właściwe funkcjonowanie grupy. Opiekunów wyznacza dyrektor szkoły. Ważne jest, aby osoby takie znały grupę, były odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i wiedziały, jak reagować w przypadku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej.

Większość wycieczek szkolnych prowadzą nauczyciele, którzy mają doświadczenie w organizacji takich wyjazdów. W niektórych przypadkach także rodzice uczniów mogą zostać wyznaczeni jako opiekunowie wycieczki. W tym przypadku najlepiej wybrać rodziców, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi lub w organizacji wycieczek.

Oprócz nauczycieli i rodziców szkoła może wyznaczyć innych pracowników, których wyróżniają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Są to na przykład pedagog szkolny, psycholog szkolny, terapeuta czy logopeda.

Warto pamiętać, że opiekunowie odpowiadają nie tylko za przebieg wycieczki i realizację programu, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo uczniów, w tym za ewentualne udzielenie pierwszej pomocy.

Wybranie celu wycieczki szkolnej

Cel wycieczki wpływa na wybór miejsca, w które zdecydują się wyjechać opiekunowie z dziećmi. Należy wziąć pod uwagę, że celem wyjazdu musi być edukacja i rozwój uczniów, czyli wycieczka szkolna ma umożliwić zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy oraz korzystnie wpłynąć na rozwijanie umiejętności.

Wycieczka szkolna powinna być także zgodna z programem nauczania, czyli uczniowie mają zdobyć wiedzę zgodną z tym, czego uczą się w szkole. Istotna z punktu widzenia organizatorów oraz uczestników wyjazdu jest także wartość kulturowa i historyczna. Oczywiście warto także zapytać uczniów o ich zainteresowania i preferencje. Cel wycieczki musi być atrakcyjny także dla nich, w przeciwnym razie na wycieczkę nie będzie chętnych.

Szkolna wycieczka powinna być także dostępna dla wszystkich uczniów, jeśli chodzi o jej koszty, czas trwania oraz dostępność transportu i zakwaterowania.

Opracowanie planu wycieczki szkolnej

Program szkolnej wycieczki musi być starannie opracowany, także pod względem formalnym.

  • Kierownik wycieczki powinien jasno określić cele wycieczki. Jak już wspominaliśmy, cele powinny być zgodne z celami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów oraz z programem nauczania.
  • Harmonogram wycieczki jest niezbędnym punktem planu. Zawiera informacje dotyczące czasu przejazdów, zwiedzania oraz czasu wolnego. Powinien być jednak także elastyczny, aby opiekunowie mogli na bieżąco reagować na ewentualne zmiany w przebiegu wyjazdu.
  • Program wyjazdu z uczniami musi zawierać szczegółowe informacje o miejscach, które będą odwiedzane. W szczególności należy zawrzeć punkty, miasta czy budynki o znaczeniu kulturowym, historycznym, przyrodniczym lub innym, związanym z tematem wycieczki.
  • Warto w planie zapisać także informacje o aktywnościach, które umożliwią uczniom zdobycie nowych doświadczeń. Mogą to być różnego rodzaju warsztaty, zajęcia praktyczne, sportowe, kulturalne lub inne.
  • Jeśli wycieczka trwa dłużej niż jeden dzień, program powinien uwzględniać kwestie związane z wyżywieniem i noclegami uczniów.
  • Odpowiednio opracowany plan wyjazdu szkolnego zawiera także informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w czasie wycieczki, uwzględniające różne zagrożenia (np. zmiany pogody), a także takie kwestie jak: koszty, rodzaj transportu, wymagania formalne (np. dokumenty, zgody rodziców) oraz inne szczegóły organizacyjne.

Propozycje wycieczek szkolnych

Pracownicy JuraParku Krasiejów, parku z dinozaurami położonego w województwie opolskim, opracowali kompleksowe programy wycieczek szkolnych dla różnych grup wiekowych. Odpowiadają one potrzebom dzieci od lat 3, uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich.

Zajęcia są zgodne z celami określonymi przez polski system edukacji, a jednocześnie ciekawią, inspirują i pozwalają dzieciom oraz młodzieży na rozwój zainteresowań i pasji.

Wycieczki szkolne w JuraParku w Krasiejowie rozwijają wiedzę o historii Ziemi oraz o różnych epokach geologicznych, kształtują wyobraźnię i kreatywność, a także zapewniają rozrywkę.

Park dinozaurów oferuje wiele atrakcji, takich jak interaktywne wystawy, warsztaty, a także zabawę i relaks, np. na placu zabaw czy w parku rozrywki. Dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi park dinozaurów jest inspirującym miejscem, które wzbogaca o cenną wiedzę, a także motywuje do poszukiwania hobby i poszerzania swojej wiedzy.

Sprawdź ofertę:

-wycieczek szkolnych dla przedszkolaków: https://juraparkkrasiejow.pl/wycieczki-szkolne2/przedszkola/

-wycieczek szkolnych dla klas 1-3: https://juraparkkrasiejow.pl/wycieczki-szkolne2/klasy-1-3/

-wycieczek szkolnych dla licealistów: https://juraparkkrasiejow.pl/wycieczki-szkolne2/szkoly-srednie/