NÁUČNÁ STEZKA - JuraPark Krasiejów

NÁUČNÁ STEZKA

TEMĚŘ 70 DRUHŮ – CCA. 200 MODELŮ ZPŮSBÍ, ŽE JE JURAPARK KRASIEJÓW NEJVĚTŠÍ TOHOTO DRUHU OBJEKT V EVROPĚ.

Stezka vede přes výkopy a má délku cca. 1 500 m Doba návštěvy s průvodcem je od 1,5 do 2 hodin. Podél stezky jsou rozmístěny rekonstrukce mezozoických plazů a obojživelníků.

Modely, které možná obdivovat v JuraParku jsou dílem spolupracujících s nami paleo-sochářů s neobyčejným důrazem na detaily a v souladu s nejnovějšími objevy a standardy platnými v paleontologii. Do skupiny našich konzultantů patří mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti dinosaurů a objevitelé jejich stop, a také vědci, kteři se zaobírají rekonstrukci pravěkého světa.

Téměř 70 druhů – cca. 200 modelů způsobí, že je JuraPark Krasiejów největší toho typu objekt v Evropě. Podél trasy návštěvy jsou rozmístěné četné tabule fotografiemi rostlinných prostředí, charakteristických pro období dinosaurů. Představované jsou také fotografie z četných paleolokalizací – míst objevů fosilí dinosaurů nebo jejich stop.

Galerie