CENY - JuraPark Krasiejów

CENY

CENY PRO SDRUŽENÍ DELTA

 

 

2004

Pro Publico Bono – cena v kategorii Iniciativy v prospěch vývoje prostředí a regionu se zvlaštným důrazem na spolupráci organizaci s územní samosprávou.

Wędrowiec Świętokrzyski – za zvláštní zásluhy pro vývoj cestovního ruchu v Svatkokřížském vojvodství udělen Maršálem Svatokřížského vojvodství.

Ziemia Świętokrzyska – Hezká neznámá – 1. místo v plebiscitu vyhlášeném Svatokřížskou regionální turistickou organizaci.

2005

Duma Regionu – pro významné osoby a instituce, kterých hodnota a úspěchy jsou univerzální a kořeny regionální – cena udělovaná Svatokřížským vojvodou.

Turystyczny Produkt Roku 2005 – Certifikát polské turistické organizace pro Bałtowski jurský park – nejlepší produkt v oblasti cestovního ruchu.

2006

Lider Regionu 2005 – plebiscit „Echo Dnia” 1. cena v kategorii sport, cestovní ruch a rekreace za Bałtowski Park Jurajski.

Europejska Odnowa Wsi – Ummendorf

Odznaka Ministra „Za zasługi dla Turystyki” – pro Piotra Lichotu – Předsedu Sdružení DELTA.

2007

VICTOR 2006 – pro předsedu Sdružení Delta Piotra Lichotu za produkt cestovního ruchu „Szwajcaria Bałtowska”.

Lider Regionu 2006 – plebiscit „Echo Dnia” 1. cena v kategorii sport, cestovní ruch a rekreace za Bałtowski Park Jurajski.

Wyróżnienie za „Agroturystykę Bałtów”udělované uznáním Maršálem Svatokřížského vojvodství

Nejlepší regionální a místní turistický produkt – Polská turistická organizace udělila 1. místo v rámci 12. Veltrhu cestovního ruchu a oddychu „Leto 2007”.

Siedem Cudów Polski – kategorie Atrakce pro děti – soutěž organizovaná časopisem Travel Polsko a vydavatelství Carta Blanca.

2008

Cent For Future – pro Sdružení Delta – cena udělená redakcí časopisu Polish Market a Maršálem Svatokřížského vojvodství v kategorii „Náděj polského trhu 2008“

Superwędrowiec Świętokrzyski – pro Sdružení Delta za zvláštní a významné zásluhy pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (Světový den cestovního ruchu)

Nasze Dobre Świętokrzyskie – „Echa Dnia” udělila Sdružení Delta dvě hlavní ceny za produkt cestovního ruchu JuraPark Bałtów a Zwierzyniec Bałtowski.

2009

Laur Świętokrzyski – Člověk roku pro předsedu Piotra Lichotu.

2010

Najlepszy Produkt Turystyczny – Cerifikát Opolské Regionální turistické organizace pro JuraPark Krasiejów.

Turystyczny Produkt Roku 2010 – Certifikát polské turistické organizace pro JuraParku Krasiejów.

2011

Čestné občanství obce Ozimek a předání symbolického klíče do bran města předsedvi Piotrovi Lichotu primátorem Města a obce Ozimek.

2012

VICTOR 2011 – pro předsedu Piotra Lichotu za produkt cestovního ruchu „Pravěké oceanárium”.

Novator 2011 – Animátor hospodářství za vytvoření podmínek pro dynamický rozvoje podnikání v obci Bałtów – Staropolská Obchodní a průmyslová komora.

7 Zázraků Evropských fondů v kategorii Místo příznivé dětem – Ministerstvo reginálního rozvoje za projekt Výstavba turistického objektu a naučné stezky v areáli paleontologických nálezů (JuraParku) v Krasiejowě.

„Popularizátor Vědy” – titul udělen Sdružením Delta přes Ministerstvo vědy a vyššího školstvía Polskou tiskovou agenturou v kategorii Nevědecká institiuce.

2014

Zlatý certifikát Polské turistické organizace – nejvyšší vyznámenání udělováno POT bylo uděleno na finálové slavnosti soutěže „7 nových zázraků Polska“ během Veltrhů turistických regionů a produktů Tour Salon v Poznani (24.11.2014).

2019

Certifikát kvality Trip Advisor – nejvíce mínkotvorný turistický portál

Galerie