• Deutsch
  • English
Zadzwoń+48 77 46 54 800

Spotkania te przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stanowią rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy zdobywanej w szkole.

Zajęcia odbywają się w Pawilonie Paleontologicznym lub w terenie z wykorzystaniem różnych środków i pomocy dydaktycznych. Prowadzący zajęcia dostosowują poziom trudności do wieku uczestników zajęć.

Tematyka spotkań:

KRASIEJÓW I NIE TYLKO – ODKRYCIA TRIASOWYCH KRĘGOWCÓW W POLSCE

Poziom zajęć dostosowany do wieku uczestników.

Uczestnicy:

– dowiedzą się jak wyglądała Opolszczyzna na początku późnego triasu

– poznają mieszkańców jeziora i jego okolic sprzed 225 milionów lat

– będą mogli przyjrzeć się pracy paleontologów w wyrobisku i obejrzeć już wypreparowane skamieniałości w Pawilonie Paleontologicznym

– zapoznają się z innymi odkryciami paleontologicznymi dokonanymi na terenie Polski

– uświadomią sobie sposób w jaki paleontolodzy rekonstruują zwierzęta na podstawie znalezionych skamieniałości

W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO CZASU

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej.

Uczestnicy:

– poznają pojęcie skamieniałości

– zapoznają się z geologiczną skalą czasu

– uświadomią sobie na czym polega praca paleontologa

– zrozumieją jak powstaje skamieniałość

– będą umieli wymienić nazwy organizmów najczęściej odnajdowanych w stanie kopalnym

NAJDAWNIEJSZE DZIEJE LUDZKOŚCI

Uczestnicy:

– poznają podobieństwa i różnice pomiędzy człowiekiem a innymi ssakami naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych

– na podstawie naszych lekcji poznają proces humanizacji człowieka

– poznają poszczególne  najważniejsze etapy ewolucji człowieka

– lekcja pozwala poznać aspekty naszego uczłowieczenia, takie jak: pojawienie się dwunożności i postawy wyprostowanej, opanowanie ognia czy powstanie rodziny

HISTORIA ŻYCIA NA ZIEMI

Uczestnicy:

– poznają pojęcie ewolucji organizmów i źródła wiedzy o jej przebiegu

– na odpowiednich przykładach dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy doborem naturalnym i sztucznym

– poznają świadectwa ewolucji oraz główne wydarzenia związane z dziejami życia na Ziemi

 

WAŻNE INFORMACJE

– w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 50 osób – zajęcia trwają ok. 45 minut

– należy wcześniej zarezerwować termin i temat zajęć

Cena: 7 zł/os.

Galeria zdjęć: