• Deutsch
  • English
Zadzwoń+48 77 46 54 800
Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Europejskie Centrum Paleontologii « Powrót do aktulaności

3rd IMERP - Międzynarodowe spotkanie młodych naukowców w JuraParku

W dniach 18-21.05.2018r. w Krasiejowie przebywało ponad sześćdziesięciu naukowców i studentów z kilkunastu państw Europy. Wzięli oni udział w 3 Międzynarodowej Konferencji Młodych Badaczy w Dziedzinie Paleontologii – 3rd IMERP organizowanym  przez Europejskie Centrum Paleontologii oraz doktorantów Biologii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Pierwszy integracyjny dzień spędzili w gmachu tzw. “Starej Szkoły”, gdzie zwiedzili lokalne Muzeum Paleontologiczne i wysłuchali wykładu Carole T. Gee z Instytutu Geologicznego Steinmanna Uniwersytetu w Bonn. W sobotę w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień kluczowych gości, do których należeli Martin Koštàk z Uniwersytetu w Pradze i Eric W. A. Mulder z Muzeum Docet Wonderryck Twente z Holandii. Zagadnienia, które poruszał E. Mulder w wykładzie pt. „Od głowy ryby do ludzkiej czaszki – bliższe spojrzenie na proces ewolucyjny” były nie tylko ciekawe, ale też doskonale wpisywały się w klimat samego miejsca prelekcji. Tego dnia swoje referaty wygłosiło jeszcze ośmioro doktorantów i studentów. Tematyka wystąpień dotyczyła prac badawczych prowadzonych przez młodych naukowców w różnych regionach Europy i świata. Po południu odbyła się sesja posterowa, a wieczorem doktoranci mieli możliwość uczestnictwa w Nocy Muzeów w JuraParku, w którym tego dnia rozbrzmiewała muzyka ethno.

W niedzielę od samego rana do godzin popołudniowych odbywały się kolejne wystąpienia czternastu osób. Kluczowym gościem tego dnia był John W. M. Jagt z Naturhistorisch Museum w Maastricht, który swoją uwagę poświęcił mozazaurom z Maastricht oraz Dick Mol z Natural History Museum w Rotterdamie, który przedstawił historię mastodonta Mammut borsoni z Grecji z najdłuższymi ciosami odkrytymi do tej pory na świecie. Na zakończenie młodzi naukowcy z Hiszpanii zaprosili na kolejną konferencję do ich kraju przedstawiając  jego walory. Po ich wystąpieniu odbyła się projekcja filmu “Elephant from Okhansk” M. Kudriashovej, poświęcony odkryciu mamuta w okolicy miasta Perm na Uralu i rozwojowi lokalnego muzeum, które reprezentowała również Irina Chernega – zarazem kierowniczka projektu “Kulturalna mozaika małych miast i wsi”. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału naukowego, kulturalnego i turystycznego w rozwoju małej wioski, jaką jest Ostrozkha. Następnie uczestnicy konferencji udali sie na uroczystą kolację, podczas której kluczowi goście J. Jagt, D. Mol i E. Mulder wyróżnili i nagrodzili upominkami i dyplomami osoby, które wygłosiły bądź przedstawiły najciekawsze referaty i postery.

Ostatni dzień młodzi naukowcy spędzili na wycieczce terenowej do Geoparku na Górze św. Anny i do kamieniołomów w Strzelcach Opolskich i Opolu. W oficjalnych i kuluarowych rozmowach uznali Krasiejów za ciekawe i urokliwe miejsce. Konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Paleontologii oraz doktorantów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w Krasiejowie przebiegała nie tylko w naukowej, ale zarazem niezwykle przyjaznej atmosferze i należała z pewnością do bardzo udanych. Gratulujemy!