Mikroraptor - JuraPark Krasiejów

Mikroraptor

Nazwa i pochodzenie

Chiny to skarbnica skamieniałych znalezisk. W formacjach tego kraju natrafiono m.in. na trzy gatunki wchodzące w skład rodzaju Microraptor. Nazwa łacińska oznacza “małego rozbójnika”. Czemu nazwano go małym, nie budzi zdziwienia. Był to najmniejszy nieptasi dinozaur. Mimo niewielkich rozmiarów nie krył się w dziuplach i jamkach, lecz prowadził aktywny, drapieżny tryb życia. Stąd też mamy wyjaśnienia, czemu ochrzczono go “rozbójnikiem”. 

Nazywany bywa także najbardziej ptasim dinozaurem – na co wpływ miały pióra na przednich oraz tylnych kończynach gada, czyniące złudzenie, jakoby zwierzę to było obdarzone dwiema parami skrzydeł.

Co ciekawe, pierwszy raz mikroraptor został zaprezentowany nauce w formie oszustwa. Jego ogon wraz ze szczątkami innych pierzastych gadów współtworzył fantastyczną mozaikę nieistniejącego nigdy stworzenia. Zanim wykryto fałszerstwo – nosił imię archeoraptora.

Wygląd i tryb życia

Jak już wspomnieliśmy, mikroraptor był stworzeniem niewielkim, nieprzekraczającym zwykle metra długości – przy czym znaczną część tej wartości stanowił ogon zwiększający sterowność i zwrotność zwierzęcia w locie.. Naszą uwagę zwracają asymetryczne pióra (chorągiewka zewnętrzna węższa jest od wewnętrznej), charakterystyczne dla ptasich lotek. Te zaś – o czym wiemy dzięki analizie melanosomów – były czarne z niebieskawym połyskiem (podobne jak u gawronów). Poza tym miał zarówno pierwszo-, jak i drugorzędowe lotki. 

Jego wypełniona ząbkami paszcza oraz duże pazury na wszystkich kończynach stanowiły łowieckie uzbrojenie mikroraptora.

W żołądkach skamieniałych okazów natrafiono na szczątki rozmaitych stworzeń. Głośne było odnalezienie kości prehistorycznego ptaka żyjącego w koronach drzew. Pozwoliło to wysnuć przypuszczenie, że mikroraptor również wiódł nadrzewny tryb życia.