Opolanka decorosa - JuraPark Krasiejów

Opolanka decorosa

Nazwa i pochodzenie

Stosunkowo późno, bo w 2002, badacze natrafili w krasiejowskich skałach na odcisk pewnego tajemniczego skorupiaka. Wówczas trudno było zaklasyfikować ten kopalny okaz. Niemniej od razu dało się zauważyć jego nadzwyczajne podobieństwo do dobrze nam znanych krabów. Jako że nie był to krab w sensie ścisłym – nieraz używa się więc cudzysłowu, pisząc o “krabie” krasiejowskim. 

Odkryte stworzenie jest aktualnie jednym z 15 rodzajów rzędu cyklidów. Ich stanowiska wykopaliskowe, poza Krasiejowem, znajdują się w innych państwach Europy (np. Niemczech) czy też w Ameryce Północnej.

Skorupiak ten znany jest pod nazwą Opolanka decorosa. Pierwszy człon nazwy odnosi się, oczywiście, do miejsca, w którym dokonano odkrycia. Natomiast łaciński termin decorosa wskazuje na urodę znaleziska. Decorosa znaczy tyle co “piękny” (właściwie “piękna”).

Wygląd

Co zostało już wspomniane – Opolanka decorosa oraz inne wymarłe skorupiaki reprezentujące cyklidy wykazywały duże podobieństwo w budowie do krabów. Stąd też charakteryzowały się m.in. okrągławym (stąd też nazwa “cyklidy) głowotułowiem. Największe stworzenia tego rzędu wyróżniały się nawet 6-centymetrowym karapaksem (twardym, opancerzonym grzbietem). Odnaleziony krasiejowski “krab” był nieco mniejszy. 

Pożywienie

Sądzi się, że Opolanka decorosa, podobnie jak i inne cyklidy, okupowała niszę ekologiczną zbliżoną do tej zajmowanej przez kraby. Zatem zasiedlała środowisko wodne, w którym mogła żerować w rozmaity sposób: żywiąc się roślinami, padliną bądź polując.