• Deutsch
  • English
Zadzwoń+48 77 46 54 800
Regionalny program operacyjny

pasek-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalenego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Oś priorytetowa RPOP.01.00.00 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działania RPOP.01.04.00 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej
Poddziałanie RPOP.01.04.01 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.

Numer Ewidencyjny wniosku WND-PROP.01.04.01-16-041/12

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo: 4 968 966.71 PLN
Stowarzyszenie Delta realizuje inwestycję pod nazwą:

Park Nauki i Ewolucji Człowieka