Regulamin

REGULAMIN DLA GOŚCI PARKU NAUKI I ROZRYWKI W KRASIEJOWIE

Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku Nauki i Rozrywki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 1

Informacje ogólne – bilety wstępu

 1. Prawo wstępu na teren Parku mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu. Rodzaje biletów oraz grupy osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest opublikowany na stronie: www.juraparkkrasiejow.pl oraz w punktach kasowych parku – Kasy główne JuraParku i kasa Parku Nauki i Ewolucji Człowieka.
 2. Bilet wstępu jest jednoosobowy. Uprawnia on do korzystania ze wszystkich dostępnych w danym dniu atrakcji, przez cały okres przebywania na terenie Parku Nauki i Rozrywki. Do wejścia na teren Parku uprawniają następujące bilety:

  •  normalny – dla osób od 18-tego roku życia,
  • ulgowy – emeryci, renciści – za okazaniem ważnej legitymacji, dzieci od 3 lat i młodzież poniżej 18tego roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenci do 26 r.ż.- za okazaniem ważnej legitymacji,
  • dla malucha – dzieci poniżej 3 roku życia,
  • grupowy – dla grup zorganizowanych liczących minimum 25 osób,
  • urodzinowy – bilet dla solenizanta w wieku 3-16 lat, do kupienia stacjonarnie w kasie JuraParku Krasiejów, tylko w dniu urodzin solenizanta, na podstawie potwierdzenia daty (książeczka zdrowia, dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna). Upoważnia do korzystania ze wszystkich dostępnych atrakcji JuraParku w danym dniu. Promocja nie dotyczy grup zorganizowanych,
  • na wydarzenia – bilety dostępne do zakupu w wyznaczonym czasie, upoważniające do udziału w wydarzeniach specjalnych organizowanych w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie,
  • całoroczny – bilet imienny, upoważniający jego posiadacza do wstępu i korzystania ze wszystkich atrakcji Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, przez 365 dni od daty zakupu,
  • karta Mieszkańca LGD –  karta, upoważniająca mieszkańców LGD „Kraina Dinozaurów” do zakupu biletów wstępu na specjalnych warunkach. Więcej informacji na www.juraparkkrasiejow.pl, w zakładce Karta Mieszkańca.

 3. Bilet normalny, ulgowy, grupowy i dla malucha występują w następujących konfiguracjach:

  • JuraPark – bilet upoważnia do korzystania z Tunelu Czasu, ścieżki dydaktycznej, Pawilonu Paleontologicznego, Prehistorycznego Oceanarium, parku rozrywki, placu zabaw, małpiego gaju (Bajkowa Kraina Dinozaurów), parku rozrywki na plaży i Jurajskiej Plaży (w okresie jej funkcjonowania).
  • Park Nauki i Ewolucji Człowieka –  bilet upoważnia do korzystania z Parku Nauki i Ewolucji Człowieka
  • kompleksowy – JuraPark + Park Nauki i Ewolucji Człowieka

 4. Bilety dla osób niepełnosprawnych (niezależnie od wieku) – do nabycia w kasach parku

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (grupa inna niż I) – bilet ulgowy,
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności z grupą I – bilet ulgowy i opiekun ma wejście bezpłatne,
  • dzieci z wpisaną w orzeczeniu koniecznością stałej / długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby – bilet ulgowy i opiekun ma wejście bezpłatne.

 5. Bilety można kupić stacjonarnie – w Kasach JuraParku i Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz online – za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.juraparkkrasiejow.pl. Kasy biletowe prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący. Bilety online są ważne zgodnie z terminem podanym na bilecie, otrzymanym jako plik pdf.
 6. Bilety wstępu wydawane są w formie jednorazowych opasek. Opaska jest ważna jedynie wtedy, kiedy jest założona na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone – nie będą honorowane. Bilety zakupione online również wymieniane są przed wejściem na opaski.
 7. Osoba posiadająca ważny bilet wstępu (nieuszkodzona opaska założona na ręce), może wychodzić i wchodzić na teren Parku Nauki i Rozrywki dowolną liczbę razy, w dniu, w którym ważny jest bilet (np. wyjście na parking).
 8. Bilety grupowe przeznaczone są wyłącznie dla zorganizowanych, co najmniej 25-osobowych grup. Biletów grupowych nie można wykorzystać indywidualnie. Nabycie biletów grupowych uwarunkowane jest wcześniejszą, co najmniej jednodniową ich rezerwacją przed przyjazdem grupy (rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem maila: rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl lub telefonicznie: +48 519 346 149  lub 77 46 54 800).
 9. Dzieci do 13 roku życia przebywające na terenie Parku powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 10. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie nie odmawia sprzedaży biletów nawet, przy bardzo dużej frekwencji. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie będzie to stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu, zostaną wpuszczone do parku. W weekendy i okresie letnim należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych atrakcji. W związku z powyższym informujemy, że Park Ewolucji nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji i urządzeń.
 11. Jest możliwe odstępstwo od powyższej zasady (pkt 10) tylko w ściśle wyjątkowych okolicznościach i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.
 12. W celu wystawienia faktury VAT należy poinformować o tym kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Procedura ta obejmuje zarówno zakup biletów wstępu do Parku Nauki Rozrywki w Krasiejowie jak i zakupów artykułów/towarów na terenie parku. Faktury VAT wystawiane są na miejscu w punkcie kasowym lub przesyłane elektronicznie po uprzednim złożeniu oryginału paragonu.

§ 2

Zasady korzystania z Parku Nauki i Rozrywki

 1. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie jest obiektem świadczącym usługi przez cały rok, jednak z wyróżnieniem sezonu letniego i zimowego.

  • sezon letni – trwa zwykle od połowy kwietnia do końca października, z możliwością jego rozszerzenia na okres wcześniejszy i późniejszy.
  • sezon zimowy – trwa zwykle od końca października do połowy kwietnia.
   Jest to uwarunkowane warunkami atmosferycznymi i lokalizacją większości atrakcji na wolnym powietrzu. W tych okresach mogą obowiązywać różne ceny biletów i inna będzie również dostępność atrakcji oraz godziny otwarcia obiektu. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.juraparkkrasiejow.pl.

 2. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia obiektu lub poszczególnych punktów / atrakcji ze względu na nagłą awarię techniczną uniemożliwiająca bezpieczne korzystanie z danego punktu, bardzo mały ruch turystyczny, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. nawałnice, ciągły, ulewny deszcz, bardzo niska temperatura powietrza lub podobne, szczególnie mające znamiona siły wyższej).
 3. Naprawy, przeglądy techniczne, aktualizacje, siła wyższa, niekorzystne warunki pogodowe mogą być podstawą do wyłączenia urządzeń i atrakcji dla zwiedzających. Wyłączenie ze zwiedzania pojedynczych atrakcji w związku z wyżej wymienionymi przesłankami nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Nauki i Rozrywki.
 4. Niesprzyjające, trudne warunki atmosferyczne i pogodowe (burze, wichury, deszcz, śnieg) sprawiają, że Park Nauki i Rozrywki zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych atrakcji parku (głównie elektrycznych), ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania. Nie stanowi to podstawy do reklamacji i żadnych roszczeń w stosunku do Parku Nauki i Rozrywki. Park nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie.
 5. Park nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody, internetu lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Parku.
 6. Maskotka Kraśka, Żywy Dinozaur, Krasieje i inne animacje wykonywane przez pracowników Parku Nauki i Rozrywki Rozrywki nie są atrakcją stałą. W związku z tym nie są podstawą do reklamacji. Maskotki wychodzą w wyznaczone dni o wyznaczonych godzinach. Animacje również odbywają się w wyznaczonych godzinach i w wyznaczone dni. Aktualne informacje o godzinach i dniach trwania dodatkowych atrakcji uzyskać można w punkcie kasowym i w mediach społecznościowych Parku Nauki i Rozrywki. Niesprzyjające i trudne warunki atmosferyczne (deszcz, silny wiatr, temperatura powyżej 30 st. C lub mróz) wykluczają odbywanie się w/w atrakcji o wyznaczonych godzinach.

§ 3

Ogólne zasady korzystania z parków rozrywki i placu zabaw

 1. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każdy Gość podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji/urządzenia dostępnego w Parku Nauki i Rozrywki,  przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad dzieckiem – to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania organizmu do ewentualnego działania na niego przeciążeń/niedociążeń, jak i wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, zagrożeń lub ryzyka.
 2. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń parków rozrywki określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi parku, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa parku/atrakcji ma prawo, ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach, odmówić danej osobie skorzystania z atrakcji/urządzenia w parku.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi i kobiety w ciąży, u których w szczególności niezalecane jest korzystanie z atrakcji/urządzeń wiążących się z: działaniem przeciążeń/niedociążeń na korzystającego; przebywaniem na dużej wysokości; osiąganiem dużych prędkości, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, nie powinny korzystać z takich atrakcji/urządzeń znajdujących się w parku rozrywki.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, informujemy, że urządzenia w Parku Nauki i Rozrywki posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób z nich korzystających m.in. wzrost, wiek, liczba osób, ograniczenia wagowe, etc. Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia. Standardowe warunki korzystania z danego urządzenia znajdują się na tablicy informacyjnej przed wejściem na atrakcje oraz u obsługi parku. Osoby niestosujące się do zamieszczonych zaleceń korzystają z urządzeń na własną odpowiedzialność i nie mają możliwość dochodzenia późniejszych roszczeń.
 5. Na urządzenia/atrakcje związane z działaniem przeciążeń/niedociążeń na korzystającego, przebywaniem na dużej wysokości, osiąganiem dużych prędkości, z uwagi na swoje bezpieczeństwo obowiązuje zakaz wnoszenia, jak i używania: urządzeń typu: telefon, kamera, aparat fotograficzny lub urządzeń o tożsamych funkcjonalnościach, a także zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wypaść/zerwać się, etc. podczas korzystania z urządzenia/atrakcji.
 6. Urządzenia/atrakcje, których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych – są uruchamiane oraz są dostępne dla Gości wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji (tj. burza, wichura, deszcz, grad, wyładowania atmosferyczne i inne tego typu zjawiska atmosferyczne) urządzenia/atrakcje są niedostępne dla turystów, przy czym do dyspozycji pozostają atrakcje/urządzenia parku, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
 7. Informacje o urządzeniach/atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla odwiedzających, są każdorazowo dostępne w kasach głównych parku.
 8. Szczegółowy regulamin korzystania z Parku Rozrywki i Placu Zabaw dostępny jest na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy.

§ 4

Przepisy porządkowe

 1. Rodzice i opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do sprawowania opieki nad osobami małoletnimi. Park nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 2. Trasa JuraParku dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania i należy ją zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, po specjalnie przygotowanych trasach. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów, oprócz miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny dokonać wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość wykupienia takiej usługi na miejscu w kasie JuraParku, jednak jest to uwarunkowane dostępnością personelu i może nie być takiej możliwości. Dlatego też zaleca się wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji usługi.
 3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 4. Osoby wchodzące na teren Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie proszone są o niepozostawianie swoich rzeczy/ bagaży w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Park Nauki i Rozrywki nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku, jak również w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Parku.
 5. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu. Wszystkie parkingi Parku Nauki i Rozrywki są bezpłatne. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 6. Na terenie Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie zabrania się:

  • palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc,
  • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. dopalaczy oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku,
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem Parku Nauki i Rozrywki
  • wynoszenia poza teren parku jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku,
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku,
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku albo innych osób,
  • wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd., jak i chodzenia poza wyznaczone do komunikacji po Parku miejsca,
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku,
  • naklejania nalepek na terenie Parku lub malowania po ścianach,
  • niszczenia zieleni, w tych wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony dla turystów,
  • wchodzenia za ogrodzenia lub krawężniki oddzielające miejsca wyznaczone dla urządzeń atrakcji parku oraz oddzielające tereny zielone wyłączone z użytkowania na terenie obiektu,
  • wprowadzania zwierząt do atrakcji: Kino 5D, Prehistoryczne Oceanarium, Tunel Czasu, Park Nauki i Ewolucji Człowieka oraz na plac zabaw i plażę,
  • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach lub innych podobnych urządzeniach (nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych) i wnoszenia na jego teren takich rzeczy. W szczególności zabrania się używania urządzeń elektrycznych.

 7. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych znajdujących się na terenie obiektu.
 8. Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 9. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin, będą wypraszane z terenu parku oraz z parkingu. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku Nauki i Rozrywki lub na jego terenie, a także na terenie parkingu przeznaczonego dla turystów, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa – pracownicy parku, w zakresie i sytuacjach dozwolonych prawem, mają prawo wezwać Policję.
 10. W przypadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z najbliższą spotkaną osobą z obsługi Parku w celu podjęcia dalszych działań.
 12. W Parku, jak i na terenie przyległym należącym do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, znajduje się system monitoringu. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regulaminu.
 13. Osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring oraz fotografowanie oraz na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego) przez DLF Invest Sp. z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów).
  Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 14. Na obszarze całego Parku Nauki i Rozrywki należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 15. Szczegółowy regulamin korzystania z Parku Rozrywki i Placu Zabaw dostępny jest na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy.
 16. Szczegółowy regulamin korzystania z bazy noclegowej Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie dostępny jest na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy.
 17. Regulacje odnoszące się do danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie dostępna jest na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy.
 18. Regulacje dotyczące składania reklamacji reguluje Regulamin Reklamacji, który dostępny jest na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.juraparkkrasiejow.pl w zakładce regulaminy i obowiązuje do odwołania.

Noclegi