• Deutsch
  • English
Zadzwoń+48 77 46 54 800
Wykopaliska w Krasiejowie 2018

Podsumowanie prac na stanowisku dokumentaycyjnym w roku 2018

W tym roku, wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie trwały od 01 lipca do 16 września.
Najbardziej intensywne prace terenowe miały miejsce w pierwszej połowie lipca, kiedy to Pracownia
Paleobiologii UO prowadziła praktykę magisterską dla uczestników realizowanego przez nią projektu
międzynarodowych studiów magisterskich w specjalności Paleobiologia. Przybyło wówczas 18
magistrantów z Polski, Niemiec, Rosji i Portugalii. Równolegle, w drugim tygodniu lipca prowadzona
były warsztaty terenowe dla Belgijskiego Towarzystwa Paleontologicznego, w których wzięło udział 10
osób, a ponadto przybyły też dwie osoby z Wielkiej Brytanii. Tak więc, mieliśmy istne pomieszanie
języków. Anglicy i dwójka Belgów została jeszcze na tydzień, a w dniu ich wyjazdu dołączyli Austriacy
oraz nasi doktoranci, którzy kontynuowali prace badawcze aż do połowy sierpnia. Potem stanowisko
zostało „przejęte” przez ekipę a Polskiej Akademii Nauk, która poszukiwała skamieniałości przez
kolejne dwa tygodnie. Po ich wyjeździe zamknęliśmy Stację Paleontologiczną UO, ale nie całkiem. W
połowie września odwiedzili nas filmowcy z Niemiec, którzy tworzą film dokumentalny o Krasiejowie,
co oczywiście nie może się obejść bez wykopalisk i Juraparku. Wznowiliśmy więc na krótko prace
terenowe, ale to były już ostatnie dni w tym sezonie, gdyż zbliżający się nowy rok akademickie nie
pozostawia nam czasu na wykopaliska.
Trudno jest na bieżąco oceniać rezultaty naszych tegorocznych działań. Od kilku lat skupiamy się na
skamieniałościach małych zwierząt, których bogactwo jest przedmiotem rozpraw doktorskich
realizowanych pod kierunkiem prof. Adama Bodziocha. Pozyskanie takich skamieniałości wymaga
żmudnego przepłukiwania osadu na sitach i separacji pod mikroskopem, a dopiero potem objawiają
się efekty. Niemniej, już dziś wiemy, że w naszej kolekcji jest co najmniej kilkanaście nie znanych dotąd
gatunków zwierząt z późnego triasu (głównie gadów]. Znaleziska kości dużych zwierząt nie przyniosły
rewelacji, były one reprezentowane przez znane od dawna, powszechnie występujące w Krasiejowie
metopozaury, aetozaury i fitozaury. Warto wspomnieć, że dysponując dużą grupą ludzi o
zróżnicowanych zainteresowaniach paleontologicznych, przeprowadziliśmy też eksplorację kredy
opolskiej i wapienia muszlowego w okolicach Strzelec Opolskich, oraz rekonesansowe badania
stanowisk dość odległych, jak np. dolny trias na zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, czy
karbon górny w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Zebrany materiał pokazuje, że Krasiejów, pomimo
swej niewątpliwej rangi, jest tylko kroplą w oceanie paleontologii.