Wykopaliska 2020

Wykopaliska w Krasiejowie to ciągle żywa historia. W tym roku po raz kolejny przyjechali studenci – pasjonaci – paleontolodzy z całego kraju. Niektórzy przyjeżdżają do Krasiejowa w poszukiwaniu skamieniałości wymarłych zwierząt od pierwszych lat, kiedy tylko rozpoczęły się prace naukowe. Wykopaliska w tym roku prowadzone są pod okiem Uniwersytetu Opolskiego w okresie od 2 lipca do 15 sierpnia. Studenci, głównie z Polski, przyjeżdżają na turnusy dwutygodniowe. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa, tego roku studentów z innych zakątków świata jest nieco mniej.

Obecna grupa naukowców zajmuje się głównie poszukiwaniem mikroskamieniałości, chociaż skamieniałości dużych kręgowców ciągle są jeszcze w skale. Głównie są to elementy należące do: metopozaurów (żuchwy, obojczyki, międzyobojczyki), fitozaurów (żuchwy, zęby) oraz aetozaurów (kości ramienne). Większe nagromadzenia są wydobywane metodą monolitową. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw wierzch i boki skamieniałości są oczyszczane ze skały, następnie przy użyciu gipsu i siatki tworzona jest sztywna bryła okalająca i dopiero po zaschnięciu całość podkopywana jest od dołu i w gotowym pancerzu wydobywana z ziemi.

Jednakże praca paleontologów w Krasiejowie nie kończy się na stanowisku dokumentacyjnym. Materiał zebrany podczas prac terenowych opracowywany jest w laboratorium zlokalizowanym w kampusie, w którym nocują studenci. Jednak nie tylko studenci mogą zdobyć wiedzę o prehistorycznych stworzeniach. W JuraParku organizowane są Warsztaty Młodego Paleontologa. Najbliższe odbędą się już 8-9 sierpnia, na które zapraszamy wszystkie chętne dzieci.